OMEQA

[ yun. omeqa – böyük o] Yunan əlifbasının son hərfinin adı (Ω).
OMBA
OMLET

Значение слова в других словарях