ONBAŞI

is.
1. Fəhlə qrupuna başçılıq edən adam.
2. köhn. On nəfərə başçılıq edən əsgər; yefreytor.
ONAYLIQ
ONBAŞILIQ

Значение слова в других словарях