ONBEŞLİK

is.
1. ədəb. Hər misrası on beş hecadan ibarət olan şeir.
2. On beş nömrəli, on beş vahiddən ibarət (ölçü, ya şey). Onbeşlik lampa. Onbeşlik taxta.
ONBAŞILIQ
ONBİRİLLİK

Значение слова в других словарях