ONBİRİLLİK

is. Təhsil müddəti on bir il davam edən, on bir il sürən məktəb. Onbirilliyi bitirmək.
// Sif. mənasında. Onbirillik məktəb.
ONBEŞLİK
ONBİRLİK

Значение слова в других словарях