ONBİRLİK

is. ədəb. Hər misrası on bir hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.
ONBİRİLLİK
ONBUCAQ

Значение слова в других словарях