OTSUZ

sif. Ot bitməyən, ot olmayan; çılpaq. Otsuz düzənlik.
OTLUQ
OTTARLALI

Значение слова в других словарях