OYALAMAQ

f. Qurdalamaq, qarışdırmaq, altını üstünə çevirmək.
OYAQLIQ
OYANDIRICI

Значение слова в других словарях