OYKONİM

is. [ yun. ] Yaşayış məntəqələrinin adını bildirən xüsusi isimlər; sözlər.
OYDURMAQ
OYLAQ

Значение слова в других словарях