OYNARLIQ

is.
1. Oynaq şeyin hal və keyfiyyəti.
2. Oynaqlıq (3-cü mənada).
OYNAR
OYNAŞ

Значение слова в других словарях