PÜSTƏYİ

sif. Püstə rəngdə olan; açıqyaşıl. Püstəyi parça.
[Kəblə Heybətin] ayağında püstəyi rəngdə sarı başmaq var idi. H.Sarabski.
[Əsəd] … püstəyi rəngli köynək geyib qırmızı zolaqlı qalstuk bağlamışdı. Ə.Sadıq.

PÜSTƏLİK
PÜŞK

Значение слова в других словарях