PİNƏÇİ

sif.is. Ayaqqabı təmir etməklə (pinəçiliklə) məşğul olan adam.
[Qafar:] Pinəçi Qafar tutduğu yerə kirə versin? S.S.Axundov.

Синонимы

  • PİNƏÇİ pinəçi bax yamaqçı
PİNƏ
PİNƏÇİLİK

Значение слова в других словарях