PODRAT

[ rus. подряд] Müəyyən haqq müqabilində bir işi görməkdən ibarət öhdəlik və bu öhdəlik üzrə görülən iş. Podrat iş.
□ Podrata götürmək1) müəyyən haqq müqabilində bir işi görmək üçün iltizam qəbul etmək.
[Şeyda:] İndi Aslan bəyin mədənini podrata götürmüşəm, ona iki buruq qazdırıram. A.Şaiq;

2) məc. dan. zar. başqasına macal verməyərək bütün işləri ancaq özü görməyə çalışmaq.
[Sədr:] Ay Səlim! Bir macal ver, xalq da danışsın, danışmağı podrata götürməmisən ki? Ə.Vəliyev.

PODPOLKOVNİKLİK
PODRATÇI

Значение слова в других словарях