PRAKTİKÁNT

[ yun. ] Təcrübə keçən adam; təcrübəçi. Praktikant tələbə.
PRÁKTİKA
PRAKTİKİ

Значение слова в других словарях