PRAVOSLAVLIQ

is. Xristianlığın başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmış mühüm cərəyanlarından biri. Pravoslavlığın ehkam mərkəzləri. Pravoslavlığın dini fəlsəfəsi.

Этимология

  • PRAVOSLAVLIQ yun. orthodoxos – düzgün təlim sözünün slavyan dillərində kalkası
PRAVOSLAV
PREÁMBULA

Значение слова в других словарях