PRİ́STAV

[ rus. ] İnqilabdan əvvəl Rusiyada: yerli polis rəisi.
Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə. Aşıq Ələsgər.
[Mirzə Kərim:] Naçalniklərə, pristavlara, yasavullara bel bağlamaq olmaz. Ə.Haqverdiyev.

PRİPİ́SKA
PRİSTAVLIQ

Значение слова в других словарях