QÖVR

в сочет. с etmək, eləmək беспокоить, давать, дать о себе знать, чувствовать. Köhnə yaralarım qövr eləyir старые раны дают себя чувствовать
QÖVMİYYƏT
QÖVS

Digər lüğətlərdə