QÖVSVARİ

sif. Qövsə oxşar, qövs şəklində.
Sərvkimilər fəsiləsinin … yarpaqları sadə və tam kənarlı olub, qaidəsindən ucuna doğru qövsvari və ya paralel şəkildə damarlanır. Qədirov.

QÖVSŞƏKİLLİ
QÖVŞƏ

Значение слова в других словарях