QƏBZ

квитанция, расписка
QƏBULEDİLMƏZ
QƏBZƏ

Digər lüğətlərdə