qabaq-qabağa

нареч. ччин-ччинал, сад-садан къаншардал (вилик) акъвазна (мес. ихтилатун); qabaq-qabağa gəlmək ччин-ччинал атун, сад-садал дуьшуьш хьун, гьалтун; qabaq-qabağa qoymaq сад-садав гутун, сад-садав кьун, гекъигун.
QABAQ²
QABAQ-QARŞI

Значение слова в других словарях