QABARTMA


1.Qabartmaq”dan f.is.
2. sif. Çıxıntılı, qabarıq. Qabartma naxış. Qabartma yazı.
// Qabarıq şəkillərdən, naxışlardan ibarət.
Qəbir … sandıq şəklində bir daşdan ibarət olub, dörd tərəfində Ceməstin həyati vəqələrini təsvir edən qabartma lövhələr qayrılmışdı. Çəmənzəminli.

3. is. Yastı səth üzərində alçaq qabarıqlı təsvir.
Assuriya qabartmalarına əsasən demək olar ki, Midiyanın qala tikintiləri çox böyük həcmli və eyni zamanda bəzəkli olmuşdur. Salamzadə.

QABARTI
QABARTMAQ

Значение слова в других словарях