qaimə

Yük daşınması müqaviləsi və onun həyata keçirilməsi formulyar şəklində tərtib edilən sənəd

qaçqın
qan

Значение слова в других словарях