QİDALANDIRMAQ

f. Qida vermək, yedirib-bəsləmək, yedirmək. Uşağı vaxtlıvaxtında qidalandırmalı. Bədəni qidalandıran maddələr. Mədəni gübrələr bitkiləri qidalandırır.

Синонимы

  • QİDALANDIRMAQ qidalandırmaq bax yedirmək
QİDALANDIRMA
QİDALANMA

Значение слова в других словарях