QOÇAQLIQ

is. İgidlik, rəşadət, şücaət, mərdlik. Qoçaqlıq göstərmək.
[Tarverdi:] A qardaş, bircə qulaq as, gör nə deyirəm, sən qoçaqlığı lap qələt anlayırsan. M.F.Axundzadə.

// Zirəklik, hünərlilik, hünər.
[Cahanın] qoçaqlığını ondan bil ki, bu yaşında üçdörd ayın içində savadlandı. Ə.Haqverdiyev.

Синонимы

  • QOÇAQLIQ qoçaqlıq bax 1. igidlik; 2. zirəklik
  • QOÇAQLIQ igidlik — rəşadət — şücaət — mərdlik
  • QOÇAQLIQ zirəklik — hünər

Антонимы

  • QOÇAQLIQ QOÇAQLIQ – TƏNBƏLLİK Cahanın qoçaqlığını ondan bil ki, bu yaşında üç-dörd ayın içində savadlandı (Ə.Haqverdiyev); Gözünə döndüyüm Anaxanım da eləmə tə
QOÇAQLAŞMAQ
QOÇBAŞI

Значение слова в других словарях