RƏŞADƏTLİ

храбрый, отважный
RƏŞADƏT
RƏŞƏ

Digər lüğətlərdə