RƏBBİ

mənim ağam (əsli qədim yəhudi sözüdür); müəllim, Allah.
RƏBBANİ
RƏBBİN

Значение слова в других словарях