RƏBİ

bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir).
RƏBBİN
RƏBİB

Значение слова в других словарях