RƏCA

xahiş və istəklə əlaqədar; ümid və diləklə bağlı olan.
RƏBİLƏ
RƏCAİ