RƏFAYEL

Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır).
RƏFAT
RƏFAYƏDDİN