RƏHMƏTİ

yazığı gələn, rəhm edən; bağışlayan, bəxşiş verən.
RƏHMƏT
RƏHMƏTULLA