RƏQİB

istəyən, rəğbət bəsləyən, arzulayan, qoruyan; biri ilə rəqabət edən, inkar edən; mühafizəçi.
RƏİSƏT
RƏQİBƏ

Значение слова в других словарях