RABİTƏLİLİK

is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik.
RABİTƏLİ
RABİTƏSİZ

Значение слова в других словарях