REDAKTƏ

i. editing; ~ etmək to edit (d.), to word (d.); əlyazmasını ~ etmək to edit a manuscript; ~si altında under the editorship (of)

REDAKSİYA
REDAKTOR

Значение слова в других словарях