RİHLƏ

Hədis axtaran insanların çıxdıqları səyahətlərə verilən addır.
RƏY
RİZA