Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «MÖ» – 82
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

MÖCÜZ

bax möcüzə. Möcüzi-ləli-ləbin həzrəti İsa nə bilir; Nazi-əndamını Şirinü Züleyxa nə bilir.
подробнее

MÖCÜZƏ

is. [ər. möcizə] 1. Dini xurafata və mifik təsəvvürlərə görə, xariqüladə, fövqəltəbii qüvvələrin təsiri ilə baş verən hadisə.
подробнее

MÖCÜZƏLİ

sif. Möcüzələr yaradan, xariqüladə, ecazkar.
подробнее

MÖHKƏM

sif. [ər.] 1. Davamlı, bərk. Möhkəm sədd.
подробнее

MÖHKƏMCƏ

zərf Möhkəm surətdə, möhkəm-möhkəm, çox bərk.
подробнее

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏ

“Möhkəmləndirilmək” dən f.is.

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏK

məch. Möhkəm hala gətirilmək, möhkəm edilmək, bərkidilmək.

MÖHKƏMLƏNDİRMƏ

“Möhkəmləndirmək” dən f.is.

MÖHKƏMLƏNDİRMƏK

bax möhkəmlətmək. Müəllim dostluğu möhkəmləndirmək üçün bir gün Qaçayın bütün ailəsini qonaq çağırdı. Ə.Vəliyev.

MÖHKƏMLƏNMƏ

“Möhkəmlənmək”- dən f.is.

MÖHKƏMLƏNMƏK

f. 1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək.
подробнее

MÖHKƏMLƏŞDİRMƏ

“Möhkəmləşdirmək” dən f.is.

MÖHKƏMLƏŞDİRMƏK

f. Daha möhkəm etmək; möhkəmləndirmək.

MÖHKƏMLƏŞMƏ

“Möhkəmləşmək”dən f.is.

MÖHKƏMLƏŞMƏK

f. Daha da möhkəm olmaq; möhkəmlənmək. Əmək intizamı möhkəmləşir.

MÖHKƏMLƏTMƏ

“Möhkəmlətmək”dən f.is.

MÖHKƏMLƏTMƏK

f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək.
подробнее

MÖHKƏMLİK

is. 1. Möhkəm şeyin halı; bərklik, davamlılıq.
подробнее

MÖHLƏT

is. [ər.] 1. Vaxt vermə; bir işin görülməsi, yaxud vəd olunan bir şeyin yerinə yetirilməsi üçün verilən vaxt, müddət; icazəli vaxt.
подробнее

MÖHNƏT

is. [ər.] 1. Zəhmət, əziyyət, qayğı, ağırlıq, dərdi-sər.
подробнее