ASAR

is. [ər. “əsər” söz. cəmi] köhn.
1. Əlamət, əsər, nişanə. Ol Məşhədə Zeyd olub mücavir; Asari-sədaqət etdi zahir. Füzuli. Bir neçə ildən sonra Yusif Sərrac ki, həddi-büluğa yetişib asari-rüşd özündə mülahizə elədi, təhsili-elm üçün İsfahana getdi. M.F.Axundzadə.
2. Əsərlər (kitablar və s.). Bizdən xahişmənd oldular ki, .. milli ədəbiyyatımıza dair bir kitab tərtib qılaq, tainki bizim Azərbaycan şüəra və üdəbamızın əşar və asari və özlərinin nam və nişanələri unudulub, əbnayivətənin xatirindən çıxmasın. F.Köçərli.
3. Qalıq. ..Heyət üzvlərini gəzdirib, Midiya dövründən qalan köhnə asarı və hökumət binalarını göstərdilər. M.S.Ordubadi. _Asariətiqə köhn. – 1) qədim dövrlərə aid mədəniyyət əsərləri, arxeoloji abidələr. Gəncə şəhəri(nin) çox qədim və böyük şəhərlərdən birisi olduğuna onun ətrafındakı asari-ətiqə şəhadət verir. F.Köçərli; 2) məc. vaxtı, dövrü keçmiş şey, hazırkı dövr üçün çox qəribə görünən şey. Tərlan çoxdan görmədiyi bu rəsm-keçidə .. asari-ətiqəyə baxılan kimi baxır(dı). M.Hüseyn.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ASAR 1. произведения; 2. памятники; 3. следы, знаки, признаки; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ASAR сущ. устар. 1. следы, знаки, признаки 2. произведения, труды, сочинения 3. памятники подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan