OBYEKTİ́V₂

[lat.] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi. Fotoaparatın obyektivi. Mikroskopun obyektivi.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

OBYEKTİV 1 прил. объективный: 1) существующий вне нас как объект. Təbiətin obyektiv qanunları объективные законы природы, obyektiv səbəblər объективные причины, obyektiv gerçəklik объективная действительность, obyektiv reallıq объективная реальность 2) лишенный предвзятости, субъективного отношения; беспристрастный. подробнее

Словарь омонимов азербайджанского языка

OBYEKTİV OBYEKTİV I is. [ lat. ] fiz. Optik cihazın qabaq şüşəsi və ya şüşələri. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

OBYEKTİV 1. OBYEKTİV [İmamqulu:] Gəlin obyektiv səbəblər axtarmayaq (M. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

OBYEKTİV OBYEKTİV – SUBYEKTİV Dildə omonimlərin mövcudluğu dilçilik ədəbiyyatında obyektiv və subyektiv amillərlə izah olunur (H.Həsənov). подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan