Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «A» – 81
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
A AC AF AG AX AJ AK AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

A

A I Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. A II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir.
подробнее

AC

AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.
подробнее

ACI

ACI I sif. Qəlbə toxunan; ağır; sancan; fəlakətli.
подробнее

ACIMAQ

ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq. ACIMAQ II f.
подробнее

ACITMAQ

ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.
подробнее

AFƏT

AFƏT I is. [ ər. ] Bəla, fəlakət, ziyan. Elə bil Gülüstana afət bürküsü çökmüşdü (Dastanlar).
подробнее

AGENT

AGENT I is. [ lat. ] Casus; vəkil edilmiş şəxs.
подробнее

AĞ I is. Ağ rəngli bez və s. parça. Firəngiz ağı çıxarda-çıxarda ciddiləşdi (B.Bayramov). AĞ II is.
подробнее

AĞA

AĞA I is. köhn. Hakim, hökmran.
подробнее

AĞAC

AĞAC I is. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki.
подробнее

AĞACLAŞMAQ

AĞACLAŞMAQ I f. Bir-birini ağacla vurmaq, ağacla vuruşmaq. AĞACLAŞMAQ II f.
подробнее

AĞALIQ

AĞALIQ I is. Hökmranlıq etmək. Nə haqq ilə mənim evimdə ağalıq edirsən? (C.Cabbarlı). AĞALIQ II is.
подробнее

AĞARTI

AĞARTI I is. Süddən hazırlanan məhsul: qatıq, şor, süzmə, pendir və s.
подробнее

AĞARTMAQ

AĞARTMAQ I f. Açmaq. Buna bənzər bir hiss ürəyini gəzib dolaşdısa da onu ağartmadı (“Ulduz”).
подробнее

AĞBİRÇƏK

AĞBİRÇƏK I is. Ailənin böyüyü, başçısı. Bizə ağlı həmişə sən öyrədirsən, ağbirçəyimizsən (B.
подробнее

AĞI

AĞI I is. Zəhər. Qırram qayaları, yıxaram dağı; Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı (Dastanlar).
подробнее

AĞIL

AĞIL I is. [ ər. ] İnsanda düşünmə qabiliyyəti; zəka, idrak. Ağıl başda olar, yaşda olmaz (Ata.
подробнее

AĞIZLIQ

AĞIZLIQ I is. Kisə, çuval, qab və s. ağzına qoyulan qapaq, tıxac, qıf və s.
подробнее

AĞLAR

AĞLAR I is. Ağ irqə mənsub olanlar, qaraların əksi.
подробнее

AĞZIBİR

AĞZIBİR I is. dan. Darısqal yer, heyvan salınan yer, həbsxana və s.
подробнее