AC

AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.Sabir).

AC II f. Aclıq hiss etmək, yemək istəmək. Göy bulağın suyunu içən kimi adam acır.

AC III sif. Həris, gözü doymayan. Sən boyda qızıl da azlıq edərdi; Xəzinə içində ac tamahlara (M.Araz).

A
ACI

Значение слова в других словарях