Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АЛАРМ

  АЛАРМ м, АЛАРМА ж köhn. həyəcan, çaxnaşma, vəlvələ, haray

  Tam oxu »
 • АЛАРМА

  АЛАРМ м, АЛАРМА ж köhn. həyəcan, çaxnaşma, vəlvələ, haray

  Tam oxu »
 • АЛАРМИСТ

  м köhn. vəlvələ salan, küy-kələkçi, çaxnaşma salan (adam)

  Tam oxu »
 • АЛАРМИСТСКИЙ

  алармист söz. sif

  Tam oxu »
 • АЛБАНЕЦ

  м (мн. албанцы) alban

  Tam oxu »
 • АЛБАНКА

  ж alban qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • АЛБАНСКИЙ

  Албания və албанец söz. sif.; албанский язык alban dili

  Tam oxu »
 • АЛГЕБРА

  ж мн. нет cəbr

  Tam oxu »
 • АЛГЕБРАИСТ

  м cəbr mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ

  алгебра söz. sif. cəbri

  Tam oxu »
 • АЛЕБАРДА

  ж köhn. təbərzin

  Tam oxu »
 • АЛЕБАСТР

  м alebastr, gəc, kirəc

  Tam oxu »
 • АЛЕБАСТРОВЫЙ

  1. алебастр söz. sif.; алебастровый завод alebastr (gəc) zavodu; 2. alebastrdan (gecdən) qayrılmış; алебастровый бюст alebastrdan (gecdən) qayrılmış h

  Tam oxu »
 • АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

  прил. : 1) александрийская бумага rəsm və cizgi kağızı; 2) александрийский лист sənaməki (işlətmə - bağırsaq yolunu açma dərmanı)

  Tam oxu »
 • АЛЕКСАНДРИТ

  м miner. aleksandrit (qiymətli daş)

  Tam oxu »
 • АЛЕТЬ

  несов. 1. allaşmaq, qızarmaq; 2. görünmək (al rəngli şeylər haqqında)

  Tam oxu »
 • АЛЕТЬСЯ

  несов. qızarmaq, görünmək (al rəngli şeylər haqqında)

  Tam oxu »
 • АЛЕУТ

  м (мн. алеуты) aleut (şimal xalqlarından biri)

  Tam oxu »
 • АЛЕУТКА

  ж aleut qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • АЛЕУТСКИЙ

  алеут söz. sif

  Tam oxu »
 • АЛЖИРЕЦ

  м (мн. алжирцы) əlcəzairli

  Tam oxu »
 • АЛЖИРКА

  ж əlcəzairli qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АЛЖИРСКИЙ

  прил. Алжир və алжирцы söz. sif.; алжирский народ Əlcəzair xalqı; алжирские гости əlcəzairli qonaqlar

  Tam oxu »
 • АЛИ

  АЛИ, АЛЬ союз köhn. yoxsa, məgər, yainki

  Tam oxu »
 • АЛИБИ

  ср нескл. hüq. alibi (1. cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması; 2. günahsızlıq, təqsirsizlik)

  Tam oxu »
 • АЛИЗАРИН

  м kim. alizarin (boyayıcı maddə)

  Tam oxu »
 • АЛИЗАРИНОВЫЙ

  ализарин söz. sif.; alizarindən qayrılmış; ализариновые чернила alizarin mürəkkəbi

  Tam oxu »
 • АЛИМЕНТНЫЙ

  алимент söz. sif

  Tam oxu »
 • АЛИМЕНТЩИК

  м alimentverən

  Tam oxu »
 • АЛИМЕНТЩИЦА

  ж alimentverən qadın

  Tam oxu »
 • АЛИМЕНТЫ

  ед. нет aliment

  Tam oxu »
 • АЛКАЛИЗАЦИЯ

  ж kim. qələviləşdirmə

  Tam oxu »
 • АЛКАЛОИДЫ

  мн. kim. alkaloidlər (başlıca olaraq bitkilərdən alınan və qüvvətli fizioloji təsiri olan azotlu üzvi maddələr, məs

  Tam oxu »
 • АЛКАТЬ

  несов. köhn. bərk istəmək, arzu etmək, həsrətində olmaq, can atmaq

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЗАЦИЯ

  ж alkoqollaşdırma, spirtini artırma

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЗИРОВАТЬ

  АЛКОГОЛИЗИРОВАТЬ, АЛКОГОЛИЗОВАТЬ сов. и несов.. alkoqollaşdırmaq, spirtini artırmaq

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЗМ

  м мн. нет alkoqolizm, içki düşkünlüyü, əyyaşlıq

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЗОВАТЬ

  АЛКОГОЛИЗИРОВАТЬ, АЛКОГОЛИЗОВАТЬ сов. и несов.. alkoqollaşdırmaq, spirtini artırmaq

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИК

  м alkoqolik, içki düşkünü, əyyaş

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИМЕТРИЯ

  ж xüs. alkoqolimetriya (spirtli mayelərdə alkoqolun miqdarını təyin etmə)

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЧЕСКИЙ

  алкоголизм söz. sif

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛИЧКА

  ж içki düşkünü, əyyaş qadın

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛЬ

  м alkoqol, spirt, spirtli içkilər

  Tam oxu »
 • АЛКОГОЛЬНЫЙ

  прил. alkoqollu; spirtli; алкогольные напитки spirtli içkilər

  Tam oxu »
 • АЛКОРАН

  м köhn. bax коран

  Tam oxu »
 • АЛЛА

  АЛЛА, АЛЛАХ м Allah; ◊ аллах знает (ведает) Allah bilir, kim bilir; одному аллаху известно heç kim bilmir, tək Allah bilir

  Tam oxu »
 • АЛЛАХ

  АЛЛА, АЛЛАХ м Allah; ◊ аллах знает (ведает) Allah bilir, kim bilir; одному аллаху известно heç kim bilmir, tək Allah bilir

  Tam oxu »
 • АЛЛЕГОРИЗМ

  м ədəb. alleqorizm (alleqorik ifadə tərzi)

  Tam oxu »
 • АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ

  аллегория söz. sif.; alleqorik, kinayəli; аллегорические рассказы alleqorik hekayələr

  Tam oxu »
 • АЛЛЕГОРИЧНОСТЬ

  ж мн. нет alleqoriklik, kinayəlilik

  Tam oxu »