Rusca-azərbaycanca lüğət

 • И

  И I союз 1. və; города и сёла şəhərlər və kəndlər; 2. ... da, ... də; и я хочу идти mən də getmək istəyirəm; 3

  Tam oxu »
 • ИБЕРИЕЦ

  м iberiyalı; iber

  Tam oxu »
 • ИБЕРИЙСКИЙ

  прил. iberiya -i[-ı]; iber -i-ı; иберийские языки iber dilləri

  Tam oxu »
 • ИБИС

  м zool. qaraleylək (leyləklər fəsiləsindən iri quş)

  Tam oxu »
 • ИБИСОВЫЙ

  zool. ибис söz. sif

  Tam oxu »
 • ИБО

  союз çünki, zira, ondan ötrü ki, ona görə ki

  Tam oxu »
 • ИВА

  ж bot. söyüd

  Tam oxu »
 • ИВАН-ДА-МАРЬЯ

  ж мн. нет bot. alabəzək bənövşə

  Tam oxu »
 • ИВАН-ЧАЙ

  м мн. нет bot. bax кипрей

  Tam oxu »
 • ИВАНОВСКИЙ

  прил. 1) во всю ивановскую var gücü ilə., çox bərkdən; 2) ивановский червяк (червячок) məh. atəşböcəyi, işıldayan böcək

  Tam oxu »
 • ИВАСЁВЫЙ

  иваси söz. sif

  Tam oxu »
 • ИВАСИ

  ж нескл. иваси (Uzaq Şərq siyənəyi)

  Tam oxu »
 • ИВНЯК

  м мн. нет 1. söyüdlük; 2. Söyüd çubuğu

  Tam oxu »
 • ИВНЯКОВЫЙ

  ивняк söz. sif

  Tam oxu »
 • ИВОВЫЙ

  ива söz. sif

  Tam oxu »
 • ИВОЛГА

  ж zool. sarıköynək, sarısandal, zərd (quş)

  Tam oxu »
 • ИГЛА

  ж (мн. иглы) 1. iynə, qıyıq; 2. mil; 3. tikan; ◊ морская игла bax игла-рыба

  Tam oxu »
 • ИГЛА-РЫБА

  ж zool. iynəbalığı

  Tam oxu »
 • ИГЛИСТЫЙ

  прил. tikanlı, iynəli

  Tam oxu »
 • ИГЛИЦА

  ж bot. bigəvər, yabanı quşqonmaz

  Tam oxu »
 • ИГЛИЩА

  ж çuvalduz

  Tam oxu »
 • ИГЛОВАТЫЙ

  прил. tikanlı; игловатая трава tikanlı ot

  Tam oxu »
 • ИГЛОВИДНЫЙ

  прил. iynəşəkilli, iynəyə oxşar

  Tam oxu »
 • ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ

  м tib. iynətutan (cərrahlıqda işlənən alət)

  Tam oxu »
 • ИГЛОКОЖИЕ

  мн. (ед. иглокожее ср) zool. dərisitikanlılar (bədəni tikanlı, onurğasız dəniz heyvanları)

  Tam oxu »
 • ИГЛООБРАЗНЫЙ

  bax игловидный

  Tam oxu »
 • ИГЛУ

  м iqlu (eskimoslarda buz koma)

  Tam oxu »
 • ИГНОРИРОВАНИЕ

  ср мн. нет saymazlıq, etinasızlıq, diqqətsizlik; nəzərə almama, saymama, əhəmiyyət verməmə; etinasızlıq göstərmə

  Tam oxu »
 • ИГНОРИРОВАТЬ

  сов. и несов. saymamaq, nəzərə almamaq, əhəmiyyət verməmək, məhəl qoymamaq, diqqət yetirməmək, tanımamaq, etinasızlıq göstərmək

  Tam oxu »
 • ИГНОРИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. sayılmamaq, nəzərə alınmamaq, əhəmiyyət verilməmək, diqqət yetirilməmək, məhəl qoyulmamaq

  Tam oxu »
 • ИГО

  ср мн. нет zülm, əsarət, boyunduruq

  Tam oxu »
 • ИГОЛКА

  ж iynə; ◊ сидеть как на иголках elə bil tikan üstündə oturmaq; до иголки başdan-ayağa qədər, ən xırda təfərrüata qədər; с иголки bax иголочка (с иголо

  Tam oxu »
 • ИГОЛОЧКА

  ж iynəcik, ◊ с иголочки təptəzə, lap təzə

  Tam oxu »
 • ИГОЛОЧНИК

  м 1. bax игольник; 2. iynə ustası

  Tam oxu »
 • ИГОЛОЧНЫЙ

  иголка söz. sif.; иголочное производство iynə istehsalı

  Tam oxu »
 • ИГОЛЬНИК

  м iynədan, iynə qutusu, iynə yastığı, iynəsancan

  Tam oxu »
 • ИГОЛЬНИЦА

  ж bax игольник

  Tam oxu »
 • ИГОЛЬНЫЙ

  игла söz. sif.; игольное ушко iynə gözü

  Tam oxu »
 • ИГОЛЬЧАТЫЙ

  прил. 1. iynəli; 2. iynəşəkilti, iynə kimi; ◊ игольчатый барабан tex. iynəli baraban

  Tam oxu »
 • ИГОЛЬЩИК

  м xüs. iynəçi (iynə istehsalı fəhləsi)

  Tam oxu »
 • ИГОРКА

  игра söz. kiç

  Tam oxu »
 • ИГОРНЫЙ

  игра söz. sif.; игорный дом qumarxana (bəzi ölkələrdə qumar oynamağa məxsus ev)

  Tam oxu »
 • ИГРА

  ж 1. oyun; игра в мяч top oyunu; игра в шахматы şahmat oyunu; азартная игра qumar (oyunu); 2. oyun şeyləri; 3

  Tam oxu »
 • ИГРАЛИЩЕ

  ср köhn. 1. oyuncaq; 2. oyun yeri

  Tam oxu »
 • ИГРАЛЬНЫЙ

  прил. oyun -i[-ı]; игральные карты oyun kartı, gəncəfə, qumar kağızı

  Tam oxu »
 • ИГРАННЫЙ

  прич. 1. oynanmış (rol), 2. çalınmış (hava)

  Tam oxu »
 • ИГРАНЫЙ

  прил. dan. oynanmış, köhnəlmiş, işlənmiş

  Tam oxu »
 • ИГРАТЬ

  несов. 1. (müxtəlif mənalarda) oynamaq; играть в футбол futbol oynamaq; дети играют в саду uşaqlar bağçada oynayırlar; играть на сцене səhnədə oynamaq

  Tam oxu »
 • ИГРАТЬСЯ

  несов. 1. oynanılmaq 2. çalınmaq, çala bilmək; мне сегодня что-то не играется bu gün nədənsə oynamağa (çalmağa) həvəsim yoxdur

  Tam oxu »
 • ИГРАЮЧИ

  нареч. dan. oynaya-oynaya, asanlıqla; играючи решить трудную задачу, çətin məsələni asanlıqla həll etmək

  Tam oxu »