SAATLARLA

zərf Bir neçə saat, uzun müddət. Yağış saatlarla davam etdi. Saatlarla oxumaq.
[Kamal] saatlarla gözünü qarlı dağların təpəsinə zilləyib, onları seyr etməkdən doymazdı. M.Rzaquluzadə.
Səməd yeməyib-içməyib saatlarla Muradın mahnılarını dinləməyə hazır idi. İ.Hüseynov.

SAATLARCA
SAATLIQ

Значение слова в других словарях