SADAĞA

bax sədəqə. Sadağa saraydan çıxmaz. ( Ata. sözü ).
Bənövşələr başın salsın aşağa; Nərgiz olsun gözlərinə sadağa. Q.Zakir.
Ələsgər sənə sadağa; Üzün məndən niyə döndü? Aşıq Ələsgər.

SAÇYOLMA
SADAQ

Значение слова в других словарях