SADİR

[ ər. ] : sadir olmaq – çıxmaq, baş vermək, zahir olmaq.
[Ağa Həsən:] Xanım, nə taqsır məndən sadir olubdur ki, məni özündən uzaq edirsən? M.F.Axundzadə.
[Yaşlı kişi:] Məndən heç bir “günah” əmr sadir olmamışdır. S.Hüseyn.

SADİQLİK
SADİST

Значение слова в других словарях