sahə (tarif) kollektiv sazişi

Müvafiq sahənin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətlərini, peşə qrupları, sahənin işçiləri üçün əmək şəraiti və əmək haqqı, sosial təminatları müəyyən edir

sağlamlıq imkanları məhdud şəxs
sahibkarlıq fəaliyyəti