SAYƏ

SAYƏ I is. [ fars. ] Kölgə. Qaşın qabağında sığallı birçək; Sayə salmış üzə şölə, mübarək (M.P.Vaqif).

SAYƏ II is. [ fars. ] Himayə, vasitə. Sənin sayəndə ağ günə çıxdıq.

SAY
SAYMAQ

Значение слова в других словарях