SEÇİCİ

избиратель
SEÇDİRTMƏK
SEÇİLƏN

Digər lüğətlərdə