SEÇİLƏN

f.sif.
1. Seçki nəticəsində seçilmiş. Seçilən namizədlər.
// İs. mənasında. Akademiyaya seçilənlər. Seçilənlər arasında cavanlar çoxdur.
2. Nəzərə çarpan, fərqlənən, fərqləndirilən, başqalarından ayrılan.
Firəngizin qaşları tünd-qara deyildi, onda güclə seçilən qızılı bir parıltı nəzərə çarpırdı. B.Bayramov.

SEÇİCİ
SEÇİLMƏ

Значение слова в других словарях