SEÇİLMİŞ


1. f.sif. Səsvermə nəticəsində üstünlük verilmiş, intixab edilmiş. Qurultaya seçilmiş nümayəndələr.
2. sif. Çap edilmək üçün ayrılmış və bəyənilmiş. M.F.Axundzadənin seçilmiş əsərləri. A.Şaiqin seçilmiş əsərləri.
SEÇİLMƏK
SEÇİM

Значение слова в других словарях