SEÁNS

[ fr. ] Bir işin icrasının arasıkəsilmədən davam etdiyi müddət, vaxt. Kinoya gündüz seansına bilet almaq. Masaj seansı.
– Saat on birdə başlanan seansa qalmaq olmazdı. M.Hüseyn.
Özünümasajlama seanslarının hər biri sığallama ilə başlanır və sığallama ilə qurtarır. Ə.Babayev.

SE
SEÇİCİ

Значение слова в других словарях