SEHRBAZ

is. [ ər. sehr və fars. …baz] Sehrbazlıqla məşğul olan adam; ovsunçu, gözbağlayıcı.
Bu sehrbaza zirək, sağlam, gənc bir köməkçi lazımdı. S.Vəliyev.

Синонимы

  • SEHRBAZ SEHRBAZ Sehrbaz Obçina meydanında oyun gösterdiyi zaman yığılan pulları həmişə onunla yarı bölürdü (S
  • SEHRBAZ cadugər — gözbağlayıcı
SEHR
SEHRBAZLIQ

Значение слова в других словарях